Skip to main content

Problemet är borta!

Att skapa en bra quiz brukade vara tidsödande. Inte nu längre.

Alla som någon gång har skapat en kurs eller en lektion vet att det är tidskrävande att skapa ett test. Inte nu längre. video2quiz löser nu uppgiften på några sekunder! Det tycker vi är fantastiskt!