Skip to main content

Hur får jag quizen?

Och kan jag redigera den?

När du har laddat upp din videofil och lagt till din epostadress, levererar vi quizzen/testet som en PDF-fil till dig efter några minuter. Det är allt. Din epost kommer också att ge dig tillgång till K3-ekosystemet, där du kan göra mycket mer med kvissen eller testet. Om du tex. behöver se facit, redigera, tilldela, få diplom, skapa en kurs, exportera som csv eller Word etc.